Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
BKTT:Y học, Dược học