Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
BKTT:Bản quyền

Các mục từ ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam do Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam cùng toàn bộ cộng đồng trí thức Việt Nam xây dựng, được cung cấp miễn phí đến toàn dân Việt Nam theo giấy phép CC Ghi công–Chia sẻ tương tự 4.0, ngoại trừ tại các trang hoặc nội dung có ghi rõ giấy phép khác:

CC-BY-SA-Andere Wikis (v).svg
CC BY-SA 4.0

Bạn được tự do:

  Chia sẻ — sao chép và phân phối nội dung ở bất cứ định dạng nào
  Chỉnh sửa — pha trộn, chuyển thể, và xây đắp từ các nội dung để phục vụ mục đích bất kỳ, bao gồm mục đích thương mại.

  Bên cấp phép không thể thu hồi các quyền tự do này, miễn là bạn tuân theo các điều khoản cấp phép dưới đây.


Với các điều kiện sau:

Cc-by new.svg   Ghi công — bạn phải ghi công nguồn gốc đầy đủ, cung cấp liên kết đến giấy phép sử dụng, và phải ghi rõ là bạn đã có sửa đổi nội dung hay không. Bạn có thể làm việc này theo bất cứ cách hợp lý nào, nhưng không được thể hiện là các tác giả của nội dung xác nhận cho việc sử dụng của bạn hoặc xác nhận cho bạn.
Cc-sa.svg   Chia sẻ tương tự — nếu bạn pha trộn, chuyển thể, và xây đắp từ các nội dung, bạn phải phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt với giấy phép gốc.

  Không có thêm giới hạn — bạn không được đưa ra thêm các yêu cầu pháp luật hoặc biện pháp kỹ thuật làm hạn chế người khác thực hiện các quyền mà giấy phép đã ghi.


Lưu ý:

  Bạn không phải tuân theo quy định của giấy phép đối với các thành phần đã thuộc về phạm vi công cộng có ở trong nội dung, hoặc khi việc sử dụng nội dung của bạn đã được luật pháp cho phép ở trong một ngoại lệ hoặc một giới hạn nhất định.

  Không có bảo hành đi kèm. Giấy phép này có thể không đủ cung cấp cho bạn mọi quyền sử dụng cho một mục đích nhất định. Ví dụ, các quy định pháp luật về công khai thông tin, quyền riêng tư, hoặc các yêu cầu về đạo đức có thể giới hạn việc sử dụng nội dung.