Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
BKTT:Công nghệ thông tin