Trang Chính
Thảo luận
Read
Biên soạn
Lịch sử
Tin nhắnĐóng gópĐăng nhập
Thẻ: mobile web edit mobile edit
Dòng 9: Dòng 9:
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[Đặc biệt:Trang mới|'''Mới viết''']]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[Đặc biệt:Trang mới|'''Mới viết''']]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Văn học|Văn học]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Văn học|Văn học]]</li>
 +
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Mỹ thuật, Kiến trúc|Mỹ thuật]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Toán học, Cơ học|Toán học]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Toán học, Cơ học|Toán học]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học|Vật lý học]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học|Vật lý học]]</li>
Dòng 14: Dòng 15:
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Sinh học, Công nghệ sinh học|Sinh học]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Sinh học, Công nghệ sinh học|Sinh học]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Địa lý học, Địa lý thế giới|Địa lý học]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Địa lý học, Địa lý thế giới|Địa lý học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Công nghệ thông tin|Công nghệ thông tin]]</li>
 
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> '''[[BKTT:Toàn bộ|Toàn bộ]]'''</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> '''[[BKTT:Toàn bộ|Toàn bộ]]'''</li>
 
</ul>
 
</ul>
 +
 +
<div style="width:100%;text-align:center">Không cần đăng nhập, bạn có thể [[help:Hướng dẫn|biên tập]] ngay. Nhưng có nhiều lợi ích khi [[Help:Đăng nhập|đăng ký thành viên]].</div>
 +
 
</div>
 
</div>
 
<div><b style="font-size: 24px;line-height: 200%;vertical-align: -50%;">Mục từ tiêu biểu</b></div>
 
<div><b style="font-size: 24px;line-height: 200%;vertical-align: -50%;">Mục từ tiêu biểu</b></div>

Phiên bản lúc 11:32, ngày 23 tháng 11 năm 2020

Bách khoa Toàn thư Việt Nam
với các mục từ chính thức được đóng góp và sở hữu bởi cộng đồng

Không cần đăng nhập, bạn có thể biên tập ngay. Nhưng có nhiều lợi ích khi đăng ký thành viên.
Mục từ tiêu biểu


Brom

Brom là một nguyên tố hóa học có ký hiệu là Br và số nguyên tử 35. Trong điều kiện thường, nó ở dạng lỏng màu nâu đỏ, bốc hơi ra khí cùng màu mùi khó chịu. Tính chất của nguyên tố này nằm giữa chlor và iod. Nguyên tố này được đặt tên theo tiếng Hy Lạp cổ βρῶμος có nghĩa là mùi hôi.

Viewmore.svg Xem thêmMặt trăng

Viewmore.svg Xem thêmNúi lửa

Viewmore.svg Xem thêmLịch Aztec

Viewmore.svg Xem thêmKhoan dầu

Viewmore.svg Xem thêmCà chua

Viewmore.svg Xem thêmSARS-CoV-2

Viewmore.svg Xem thêm