Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
BKTT:Nông nghiệp, Thủy lợi