Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
Thảo luận:Trang Chính

Giao diện mặc định của trang web Bách khoa Toàn thư Việt Nam, bao gồm bản cho máy để bàn và thiết bị di động, được tình nguyện đóng góp thiết kế bởi Nguyễn Sơn Tùng, tháng 10 năm 2020.