Trợ giúp:Đăng nhập

Bách khoa Toàn thư Việt Nam sử dụng cổng đăng nhập của Bưu điện Việt Nam Vnpostid.png - cổng này có thể dùng chung để đăng nhập vào các dịch vụ công ở Việt Nam. Nhấn nút "Đăng ký và đăng nhập bằng PostID" ở trang Đăng nhập để dùng cổng này.

Nếu bạn chưa có tài khoản PostID, hãy đăng ký một tài khoản mới bằng cách ấn vào chữ Đăng ký ở cổng đăng nhập này rồi làm theo hướng dẫn tại đó. Sau khi đã có tài khoản, kích hoạt và đổi mật khẩu ở lần đầu đăng nhập, bạn có thể bắt đầu sử dụng tài khoản này, bằng cách quay lại Bách khoa Toàn thư Việt Nam và đăng nhập.

Không cần đăng nhập, bạn có thể biên soạn ngay, tức là có thể thảo luận về mục từ (ở trang thảo luận), sửa chữa bổ sung mục từ, tạo mới mục từ, và tải tập tin; tuy nhiên các hoạt động này đều cần được xem xét bởi thành viên khác mới có hiệu lực. Ngoài ra khi không đăng nhập, địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai khi lưu các sửa đổi. Để không bị công khai IP và có thể tiến tới thực hiện biên soạn có hiệu lực ngay không cần qua xem xét bởi thành viên khác, hãy đăng ký và đăng nhập.

Trường hợp bạn gặp khó khăn khi đăng ký tài khoản tại Vnpostid.png, ví dụ như do không có số điện thoại di động tại Việt Nam để nhận mã OTP từ cổng này, bạn có thể liên hệ bktt@bktt.vn để được cấp tài khoản độc lập với Vnpostid.png và đăng nhập trực tiếp mà không qua Vnpostid.png.

Danh sách các tài khoản độc lập với PostID đã được tạo bởi quản trị viên có tại đây.