Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
BKTT:Hải dương học, Khí tượng thủy văn