Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
BKTT:Ngôn ngữ học, Hán Nôm