Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
BKTT:Địa lý Việt Nam, Địa chính