Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
BKTT:Chính trị, Ngoại giao, Tổ chức