Trang Chính
Thảo luận
Read
Biên soạn
Lịch sử
Tin nhắnĐóng gópĐăng nhập
 
(Không hiển thị 10 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" /><div class="desktop"><div class="main-page-summary"><div class="welcome-container">
 
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" /><div class="desktop"><div class="main-page-summary"><div class="welcome-container">
 
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
 
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
với nội dung [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|chính thức]] được đóng góp và sở hữu bởi [[Help:Hướng dẫn|cộng đồng]]<br>
+
nơi bất cứ trí thức nào cũng có thể [[Help:Hướng dẫn|biên soạn]] và [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|bình duyệt]] <br>
<b style="font-size: 24px"> </b><b style="font-size: 12px">
+
nội dung bách khoa, để lan tỏa niềm đam mê tri thức cho cộng đồng!
{{Clickable button 2
 
|Help:Hướng dẫn
 
|Biên soạn mục từ mới
 
|class=mw-ui-progressive}} {{Clickable button 2
 
|BKTT:Tiêu chuẩn mục từ#Quy trình bình duyệt
 
|Bình duyệt mục từ đang có}}</b>
 
 
</div>
 
</div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
Dòng 24: Dòng 18:
  
 
</div>
 
</div>
<div><b style="font-size: 24px;line-height: 200%;vertical-align: -50%;">Mục từ tiêu biểu</b></div>
+
<div><b style="font-size: 24px;line-height: 150%;vertical-align: -50%;">Mục từ tiêu biểu</b></div>
 
{| style="width: 100%"
 
{| style="width: 100%"
 
|-
 
|-
| rowspan="2" style="width: 40%;border-right: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-1"><div class="article-text"><br/><br/><p class="p2"><span style="font-size:24px;color:white;">'''HIV'''</span></p><p class="p3">'''HIV''', hay '''virus gây suy giảm miễn dịch ở người''', là hai loài Lentivirus xâm nhiễm cơ thể người. Qua thời gian, chúng gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), khiến hệ miễn dịch ngày càng suy yếu cho phép ung thư và các loại nhiễm trùng cơ hội phát triển.</p><p class="p2">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=HIV]] [[HIV|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-2"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Mặt trăng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Mặt trăng]] [[Mặt trăng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-3"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Nước cứng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Nước cứng]] [[Nước cứng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-4"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Cảnh quan Tây Nguyên'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Cảnh quan Tây Nguyên]] [[Cảnh quan Tây Nguyên|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
+
| rowspan="2" style="width: 40%;border-right: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-1"><div class="article-text"><br/><br/><p class="p2">[[Biến đổi khí hậu|<span style="font-size:24px;color:white;">'''Biến đổi khí hậu'''</span>]]</p><p class="p3">'''[[Biến đổi khí hậu|<span style="color:#FF5A28;">Biến đổi khí hậu</span>]]''', bao gồm cả '''[[ấm lên toàn cầu|<span style="color:#FF5A28;">ấm lên toàn cầu</span>]]''', trong thời kỳ gần đây, là hệ quả của hoạt động phát thải khí nhà kính của con người, gây nên những thay đổi quy mô lớn trong các mô hình thời tiết.</p><p class="p2">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Biến đổi khí hậu]] [[Biến đổi khí hậu|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-2"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Mặt trăng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Mặt trăng]] [[Mặt trăng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-3"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Nước cứng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Nước cứng]] [[Nước cứng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-4"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Cảnh quan Tây Nguyên'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Cảnh quan Tây Nguyên]] [[Cảnh quan Tây Nguyên|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
 
|-
 
|-
|  style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-5"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Châu Nam Cực'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Châu Nam Cực]] [[Châu Nam Cực|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>|| style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-6"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Mâu thuẫn biện chứng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Mâu thuẫn biện chứng]] [[Mâu thuẫn biện chứng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-7"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Cây lúa'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Cây lúa]] [[Cây lúa|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
+
|  style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-5"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Châu Nam Cực'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Châu Nam Cực]] [[Châu Nam Cực|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>|| style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-6"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Mâu thuẫn biện chứng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Mâu thuẫn biện chứng]] [[Mâu thuẫn biện chứng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-7"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Chu trình sinh địa hóa'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Chu trình sinh địa hóa]] [[Chu trình sinh địa hóa|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
 
|}
 
|}
 +
<div style="height:8px;"></div>
 
<div class="main-page-summary"><div class="welcome-container"><b style="font-size: 24px">Mục từ thỉnh cầu</b> <br>
 
<div class="main-page-summary"><div class="welcome-container"><b style="font-size: 24px">Mục từ thỉnh cầu</b> <br>
 
[[Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam]]<br>mong cộng đồng ưu tiên [[Trợ giúp:Hướng dẫn|biên soạn]] các mục từ này
 
[[Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam]]<br>mong cộng đồng ưu tiên [[Trợ giúp:Hướng dẫn|biên soạn]] các mục từ này
Dòng 48: Dòng 43:
 
*'''[[BKTT:Mục từ cần ưu tiên biên soạn|Danh sách đầy đủ]]'''
 
*'''[[BKTT:Mục từ cần ưu tiên biên soạn|Danh sách đầy đủ]]'''
 
</div>
 
</div>
</div><div class="mobile">
+
</div><div class="mobile"><center>
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=A&to=B&namespace=0 A]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=B&to=C&namespace=0 B]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=C&to=D&namespace=0 C]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=D&to=E&namespace=0 D]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=E&to=F&namespace=0 E]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=F&to=G&namespace=0 F]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=G&to=H&namespace=0 G]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=H&to=I&namespace=0 H]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=I&to=J&namespace=0 I]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=J&to=K&namespace=0 J]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=K&to=L&namespace=0 K]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=L&to=M&namespace=0 L]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=M&to=N&namespace=0 M]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=N&to=O&namespace=0 N]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=O&to=P&namespace=0 O]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=P&to=Q&namespace=0 P]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=Q&to=R&namespace=0 Q]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=R&to=S&namespace=0 R]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=S&to=T&namespace=0 S]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=T&to=U&namespace=0 T]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=U&to=V&namespace=0 U]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=V&to=W&namespace=0 V]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=W&to=X&namespace=0 W]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=X&to=Y&namespace=0 X]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=Y&to=Z&namespace=0 Y]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=Z&to=&namespace=0 Z]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=.&to=A&namespace=0 #]
 +
</center>
 
<div class="group-layout">
 
<div class="group-layout">
 
<div class="group">{{1}}</div>
 
<div class="group">{{1}}</div>

Bản hiện tại lúc 16:51, ngày 9 tháng 6 năm 2021

Bách khoa Toàn thư Việt Nam
nơi bất cứ trí thức nào cũng có thể biên soạnbình duyệt
nội dung bách khoa, để lan tỏa niềm đam mê tri thức cho cộng đồng!

Mục từ tiêu biểu


Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu, bao gồm cả ấm lên toàn cầu, trong thời kỳ gần đây, là hệ quả của hoạt động phát thải khí nhà kính của con người, gây nên những thay đổi quy mô lớn trong các mô hình thời tiết.

Viewmore.svg Xem thêmMặt trăng

Viewmore.svg Xem thêmNước cứng

Viewmore.svg Xem thêmCảnh quan Tây Nguyên

Viewmore.svg Xem thêmChâu Nam Cực

Viewmore.svg Xem thêmMâu thuẫn biện chứng

Viewmore.svg Xem thêmChu trình sinh địa hóa

Viewmore.svg Xem thêm

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #