BKTT:Mục từ cần ưu tiên biên soạn
 
Danh sách các mục từ mà Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam thỉnh cầu cộng đồng ưu tiên biên soạn.

Toán học, Cơ học

Vật lý học, Thiên văn học

Hóa học, Công nghệ hóa học

Sinh học, Công nghệ sinh học

Địa chất học, Môi trường

Địa lý học, Địa lý thế giới

Địa lý Việt Nam, Địa chính

Công nghệ thông tin

Nông nghiệp, Thủy lợi

Lâm nghiệp, Ngư nghiệp

Hải dương học, Khí tượng thủy văn

Y học, Dược học

Điện, Điện tử, Tự động hóa

Xây dựng, Công nghệ vật liệu

Giao thông, Vận tải

Cơ khí, Mỏ, Luyện kim

Dệt, May, Giấy, Thực phẩm

Văn học

Ngôn ngữ học, Hán Nôm

Văn hóa dân gian, Ngành nghề thủ công

Lịch sử Việt Nam

Lịch sử thế giới

Khảo cổ học, Dân tộc học – Nhân học

Kinh tế học

Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ

Triết học

Tôn giáo, Xã hội học

Chính trị, Ngoại giao, Tổ chức

Quốc phòng

Luật học

Tâm lý học, Giáo dục học

Mỹ thuật, Kiến trúc

Du lịch, Thể dục thể thao, Ẩm thực, Trang phục

An ninh