Mục từ này cần được bình duyệt
Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
Xe ô tô điện
Một xe buýt điện của VinBus

Xe ô tô điện là phương tiên giao thông cơ giới đường bộ chạy bằng 4 bánh xe, sử dụng lực đẩy bằng động cơ chạy năng lượng điện. Năng lượng điện này có thể được dự trữ trong pin theo xe hoặc cung cấp thông qua các nguồn tiếp xúc có dây hoặc không dây.