Trang Chính
Thảo luận
Read
Biên soạn
Lịch sử
Tin nhắnĐóng gópĐăng nhập
Dòng 31: Dòng 31:
 
|  style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-5"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Châu Nam Cực'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Châu Nam Cực]] [[Châu Nam Cực|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>|| style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-6"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Lê Văn Thiêm'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Lê Văn Thiêm]] [[Lê Văn Thiêm|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-7"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Cây lúa'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Cây lúa]] [[Cây lúa|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
 
|  style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-5"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Châu Nam Cực'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Châu Nam Cực]] [[Châu Nam Cực|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>|| style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-6"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Lê Văn Thiêm'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Lê Văn Thiêm]] [[Lê Văn Thiêm|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-7"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Cây lúa'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Cây lúa]] [[Cây lúa|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
 
|}
 
|}
 +
<div class="main-page-summary"><div class="welcome-container"><b style="font-size: 24px">Mục từ thỉnh cầu</b> <br>
 +
[[Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam]]<br>mong cộng đồng ưu tiên [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|biên soạn]] các mục từ này
 +
</div>
 +
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 +
*[[Đồng vị]]
 +
*[[Thềm lục địa]]
 +
*[[Chuyển đổi số]]
 +
*[[Biến đổi khí hậu]]
 +
*[[Xe ô tô điện]]
 +
*[[Âm điệu]]
 +
*[[Cách mạng Cuba]]
 +
*[[Chuỗi cung ứng]]
 +
*[[Dân chủ hóa]]
 +
*[[Ẩm thực Huế]]
 +
*[[Đạn đạo học]]
 +
*'''[[BKTT:Mục từ được thỉnh cầu ưu tiên biên soạn|Danh sách đầy đủ]]'''
 +
</div>
 
</div><div class="mobile">
 
</div><div class="mobile">
 
<div class="group-layout">
 
<div class="group-layout">

Phiên bản lúc 13:40, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Bách khoa Toàn thư Việt Nam
với nội dung chính thức được đóng góp và sở hữu bởi cộng đồng
Biên soạn mục từ mới Bình duyệt mục từ đang có

Mục từ tiêu biểu


HIV

HIV, hay virus gây suy giảm miễn dịch ở người, là hai loài Lentivirus xâm nhiễm cơ thể người. Qua thời gian, chúng gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), khiến hệ miễn dịch ngày càng suy yếu cho phép ung thư và các loại nhiễm trùng cơ hội phát triển.

Viewmore.svg Xem thêmMặt trăng

Viewmore.svg Xem thêmNước cứng

Viewmore.svg Xem thêmCảnh quan Tây Nguyên

Viewmore.svg Xem thêmChâu Nam Cực

Viewmore.svg Xem thêmLê Văn Thiêm

Viewmore.svg Xem thêmCây lúa

Viewmore.svg Xem thêm