Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
Thành viên:Marrella

Tôi chủ yếu dịch bài từ wikipedia tiếng Anh. Tự biên soạn là điều tuyệt vời nhưng theo tôi cách làm này không hiệu quả (ít nhất đối với tôi) vì sao: tốn quá nhiều thời gian và công sức trong khi kết quả khó có thể so sánh (hầu hết là kém xa). Chỉ nên tự biên soạn khi bài gốc chất lượng thấp và có sự đảm bảo về nhân lực (một nhóm người có năng lực hợp tác). Vậy quy trình hiệu quả sẽ là dịch => sửa đổi, bổ sung => duyệt.

Hiện tại tôi tập trung vào phát triển nội dung. Tôi sẽ tham gia duyệt bài nếu tương lai có người hỗ trợ vì tôi có lẽ khó có khả năng và không muốn làm điều này một mình.