Mục từ này cần được bình duyệt
Ngữ pháp

Ngữ pháp là những quy tắc xử lí kết cấu ngôn ngữ[1][2][3].

Định nghĩa[sửa]

Ngữ pháp (語法), ngữ phạm (語範), văn pháp (文法), văn phạm (文範) là những cách diễn dịch thuật ngữ Hi Lạp γραμματικὴ τέχνη, tạm hiểu "trước thuật, nghệ thuật tu từ"[4]. Cũng vì thế, ngữ pháp thường song hành văn chương trong trường kì lịch sử văn minh. Đối với giới nghiên cứu trước thuật, điều tiên quyết là phải nắm vững thi phápngữ pháp.

Tham khảo[sửa]

Liên kết[sửa]

  1. 崔應賢 (2004), .co.jp/books?id=wRjOfF2vi4cC&printsec=frontcover&hl=zh-CN#v=onepage&q&f=false 現代漢語語法學習與研究入門 Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp), 北京: 清華大學出版社, tr. 35, ISBN 7302084459
  2. 胡裕樹 (1962), 現代漢語, 上海: 上海教育出版社, ISBN 9787532039906
  3. 黃伯榮; 廖序東 (1991), 現代漢語, 高等教育出版社
  4. Harper, Douglas, php?term=grammar "Grammar" Kiểm tra giá trị |archive-url= (trợ giúp), Online Etymological Dictionary, lưu trữ từ term=grammar nguyên tác Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp) ngày 9 tháng 3 năm 2013, truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2010 Bỏ qua tham số chưa biết |dead-url= (gợi ý |url-status=) (trợ giúp)

Tài liệu[sửa]

Quốc văn
Ngoại văn
  • American Academic Press, The (ed.). William Strunk, Jr., et al. The Classics of Style: The Fundamentals of Language Style From Our American Craftsmen. Cleveland: The American Academic Press, 2006. ISBN 0-9787282-0-3.
  • Rundle, Bede. Grammar in Philosophy. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1979.

Tư liệu[sửa]

Quốc văn
Ngoại văn