BKTT:Vật lý học, Thiên văn học D
A   B   C   D   Đ   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
CRT oscilloscope.png

Dao động ký
Dao động ký là thiết bị điện tử hiển thị các tín hiệu hiệu điện thế, thường ở dạng hình vẽ hàm biến thiên tín hiệu theo thời gian.

Dịch chuyển đỏ
Dịch chuyển đỏ là hiện tượng bức xạ điện từ, như ánh sáng, phát ra từ vật thể bị tăng độ dài bước sóng, ứng với giảm năng lượng quang tử.

Thêm nữa...