BKTT:Vật lý học, Thiên văn học B
A   B   C   D   Đ   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
MOSFET Structure.png

Bán dẫn
Chất bán dẫn là vật liệu có độ dẫn điện nằm giữa chất dẫn điện, ví dụ như kim loại đồng, và chất cách điện, ví dụ như sứ cách điện. Điện trở của bán dẫn giảm khi nhiệt độ tăng.

Bản đồ sao
Bản đồ sao là bản đồ trời đêm có vị trí các thiên thể như sao, chòm saothiên hà. Một ứng dụng của bản đồ sao là giúp dẫn đường trên biển, sa mạc hay trong không gian.

Thêm nữa...