Gia tốc

Gia tốc là khái niệm chỉ mức độ và hướng thay đổi của vận tốc chuyển động theo thời gian.[1]

Tham khảo[sửa]

  1. William Moebs, Samuel J. Ling và Jeff Sanny, University Physics 1, OpenStax - Đại học Rice, Houston, Texas, Hoa Kỳ, 2016, ISBN 978-1-947172-20-3