Thảo luận:Brom

Ghi công[sửa]

Phiên bản đầu tiên của mục từ này được Trần Thế Trung dịch và sửa đổi (bổ sung nguồn tham khảo uy tín), từ mục từ Bromine ở Wikipedia tiếng Anh.

Bình duyệt[sửa]

Đang phát triển[sửa]

Đề xuất[sửa]