Thành viên:Tttrung
(đổi hướng từ Thành viên:Admin)

Tôi là Trần Thế Trung.

  • Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT
  • Vị trí: Viện trưởng
  • Chuyên môn hoạt động: Phát triển các sản phẩm liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (cho FPT.AI)
  • Học hàm: Chưa có
  • Học vị:
    • Tiến sĩ 2005, chuyên ngành: Vật lý tính toán ứng dụng trong Vật lý thiên văn, nơi đào tạo: Đại học Versailles, Paris, Pháp
    • Cử nhân 2000, chuyên ngành: Toán học và Vật lý học, nơi đào tạo: Đại học Melbourne, Melbourne, Úc