Thảo luận:Trái đất

Ghi công[sửa]

Mục từ này có tham khảo phần nhiều nội dung từ bài viết tương tự ở wikipedia tiếng Anh.

Thảo luận[sửa]

Biome không phải quần xã (community), cũng không phải quần thể (population), tôi tạm dịch là quần hệ. Marrella (thảo luận) 09:47, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (+07)