Thảo luận:Kỷ Đệ tứ

Mục từ này được khởi tạo từ sản phẩm bước đầu của Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2022. Đây là sản phẩm của 11 nhiệm vụ thuộc Đề án đã được thực hiện giai đoạn 1 (giai đoạn biên soạn), gồm 2.062 mục từ với nhiều trường độ và loại hình. Các mục từ này sẽ còn được tiếp tục trải qua giai đoạn 2 (giai đoạn biên tập). Các mục từ không ghi tên người biên soạn, nhằm tạo môi trường trao đổi học thuật được khách quan và cởi mở. Cộng đồng có thể trao đổi, cập nhật và bình duyệt các cập nhật cho mục từ này.

Di chuyển vị trí 1 đoạn nội dung[sửa]

Có thể hiểu bố cục nguyên gốc đặt nội dung ở đoạn cuối "Các trầm tích của hệ Đệ tứ ..." vào cùng khu vực nói về Việt Nam. Tuy nhiên với bố cục hiện tại chia phần nói về Địa chất và phần nói về Hệ sinh vật & con người, nên tôi di chuyển nội dung ở đoạn cuối "Các trầm tích của hệ Đệ tứ ..." về phần nói về Địa chất. [1] 09:43, ngày 11 tháng 7 năm 2022 (+07)

Niên đại[sửa]

Theo tôi biết thì kỷ Đệ Tam là một thuật ngữ đã lỗi thời, không còn được Ủy ban Địa tầng Quốc tế (ICS) công nhận là một đơn vị chính thức. Nó kéo dài từ lúc kỷ Creta kết thúc 66 triệu năm trước đến khi kỷ Đệ Tứ bắt đầu 2,6 triệu năm trước. Hiện tại nó không hoàn toàn nhưng về cơ bản tương xứng với hay kỷ Paleogene và Neogene hợp lại mà trước kia lần lượt được gọi là Đệ Tam Sớm và Đệ Tam Muộn. Theo cập nhật mới nhất của ICS tháng 2 năm 2022, kỷ Đệ Tứ bắt đầu vào 2,58 triệu năm trước lúc kỷ Neogene khép lại. [2] Marrella (thảo luận) 15:45, ngày 11 tháng 7 năm 2022 (+07)