Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
Thảo luận:DOI

Ghi công và chia sẻ[sửa]

Phiên bản đầu tiên[sửa]

Phiên bản đầu tiên của mục từ này được Thành viên taitamtinh tạo ra ngày 01/11/2020 nguồn tham khảo từ các nguồn uy tín[1][2][3][4] và các nguồn tài liệu DOI và ISBN

Các phiên bản tiếp theo[sửa]

  • Phiên bản chỉnh sửa, bổ sung ngày 10/11/2020. Lý do: Chỉnh sửa phù hợp để bình duyệt đạt yêu cầu. Taitamtinh (thảo luận) 17:42, ngày 10 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Bình duyệt[sửa]

Đánh giá 1[sửa]


Đánh giá 2[sửa]

Đang phát triển chưa qua Bình duyệt[sửa]

Đề xuất và nhận xét[sửa]

Đề xuất 1[sửa]

Câu "Tên DOI có thể được gán cho bất kỳ thực thể nào - vật lý, kỹ thuật số hoặc trừu tượng - chủ yếu để chia sẻ với cộng đồng người dùng quan tâm hoặc quản lý dưới dạng tài sản trí tuệ; hệ thống DOI được thiết kế cho khả năng tương tác; nghĩa là sử dụng hoặc làm việc với các lược đồ định danh và siêu dữ liệu hiện có; tên DOI cũng có thể được biểu thị dưới dạng URL (URI)." theo tôi là chưa phù hợp về văn phong. Các dấu chấm phẩy được sử dụng để ngắt các ý lớn của cùng 1 câu. Tuy nhiên ở đây nhiều thành phần được ngắt ra bởi dấu chấm phẩy có nội dung tách biệt, xứng đáng thành câu mới. Theo tôi, về văn phong, phù hợp hơn khi ghi là "Tên DOI có thể được gán cho bất kỳ thực thể nào - vật lý, kỹ thuật số hoặc trừu tượng - chủ yếu để chia sẻ với cộng đồng người dùng quan tâm hoặc quản lý dưới dạng tài sản trí tuệ. Hệ thống DOI được thiết kế cho khả năng tương tác, nghĩa là sử dụng hoặc làm việc với các lược đồ định danh và siêu dữ liệu hiện có. Tên DOI cũng có thể được biểu thị dưới dạng URL (URI)." Tttrung (thảo luận) 02:21, ngày 11 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Đã giải quyết xong. Taitamtinh (thảo luận) 03:15, ngày 12 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Chú thích[sửa]