Thảo luận:Biến đổi khí hậu

Ghi công[sửa]

Phiên bản đầu tiên của mục từ này được xây dựng dựa trên nguyên liệu theo giấy phép CC-BY-SA: mục từ "Climate change" ở Wikipedia tiếng Anh.

Bình duyệt[sửa]

Đang phát triển[sửa]

Phạm vi[sửa]

Có 2 phạm vi nội dung liên quan đến chủ đề này

 • Biến đổi khí hậu nói chung, đã từng diễn ra trong lịch sử Trái đất:
  • Climate change ở Britannica
  • Changement climatique ở L'Encyclopédie canadienne
  • Khái niệm "biến đổi khí hậu" nêu trong Ngô Đức Thành 2021 (PGS.TS. Ngô Đức Thành, Giáo trình Đánh giá Biến đổi Khí hậu, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021, ISBN 978-604-324-216-4, Mã số: 2K - 04Đ H2021, Số xuất bản: 700 - 2021/CXBIPH/07 - 74/ĐHQGHN, ngày 04/3/2021)
  • [1] [2] ở một số Wikipedia
 • Biến đổi khí hậu gần đây, liên quan nhiều đền "ấm lên toàn cầu" / "nóng lên toàn cầu", chủ yếu do người gây ra:

-> Bài này đang đi theo phạm vi thứ 2. Chúng ta nên thống nhất phạm vi cho bài này: lựa chọn giữ theo phạm vi này, hay gộp 2 phạm vi, hay theo phạm vi 1, hay phạm vi 2+ (phạm vi 2 nhưng có đề cập thêm nội dung ở phạm vi 1)? Tttrung (thảo luận) 12:59, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (+07)

Gộp hai phạm vi thì nội dung sẽ rất nhiều, mỗi phạm vi một mục từ thì phù hợp hơn. Phạm vi 2+ thì có thể nhưng nội dung của phạm vi 1 chỉ nên nhắc qua rất ít (đúng như trong bài đã làm), nên tập trung toàn bộ vào phạm vi 2, vấn đề vô cùng hệ trọng và đáng chú ý hơn cả. Marrella (thảo luận) 16:54, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (+07)
Phạm vi 1 sẽ đưa vào mục từ có tiêu đề như nào nhỉ ? (và giúp độc giả tìm kiếm "biến đổi khí hậu" theo nghĩa Climate change ở Britannica dễ dàng thấy được ? ) Tttrung (thảo luận) 21:05, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (+07)
"Biến hóa khí hậu", "thất thường khí hậu", "biến động khí hậu", "biến đổi khí hậu tổng quan". Marrella (thảo luận) 23:52, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (+07)
Thống nhất phạm vi 2+, phạm vi 1 vào "biến đổi khí hậu tổng quan" hay "biến đối khí hậu tổng quát". Tttrung (thảo luận) 15:26, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (+07)

Bố cục[sửa]

Lựa chọn nội dung và bố cục
Lựa chọn Diễn giải Phiên bản đầu Global warming ở Britannica Climate change ở Britannica Réchauffement planétaire ở L'Encyclopédie canadienne Réchauffement climatique ở Encyclopédie Larousse Changement climatique ở L'Encyclopédie canadienne Ngô Đức Thành 2021
1 - Khái niệm Mở rộng phần "Thuật ngữ" hiện tại, để thêm đề cập ngắn gọn một số khái niệm tổng quan hơn (theo lựa chọn 2+) Thuật ngữ Hệ Trái đất Khái niệm: Ấm lên toàn cầu Khái niệm: dao động khí hậu, biến động khí hậu, biến đổi khí hậu, Hệ thống khí hậu, thời tiết và khí hậu
2- Đo đạc Mở rộng phần "Sự gia tăng nhiệt độ" hiện tại để thể hiện thêm các kết quả đo khác Sự gia tăng nhiệt độ Bằng chứng biến đổi khí hậu Mức gia tăng nhiệt độ Mức gia tăng nhiệt độ Đo lường & Mức gia tăng nhiệt độ Nguồn số liệu & cách thống kê
3 - Nguyên nhân Tác nhân khiến tăng nhiệt Tác nhân làm nóng lên toàn cầu Tác nhân làm biến đổi khí hậu
3.1 - Hiệu ứng nhà kính ( ngắn hơn là "Khí nhà kính") Đề cập đến cả Hiệu ứng nhà kính tự nhiên (từ trước khi có con người) và do khí thải của con người Hiệu ứng nhà kính Hiệu ứng nhà kính Hiệu ứng nhà kính Khí nhà kính Khí nhà kính Hiệu ứng nhà kính

Thuật ngữ[sửa]

 • Climate feedback: theo Ngô Đức Thành 2021 (sách dẫn bên trên, mục 1.5, tr.31) thì là "Hồi tiếp khí hậu", phân thành "Hồi tiếp dương" và "Hồi tiếp âm". Tttrung (thảo luận) 11:44, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (+07)
Đồng ý sửa thành "hồi tiếp". Marrella (thảo luận) 17:11, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (+07)
 • Global warming: theo Ngô Đức Thành 2021 (sách dẫn bên trên, mục 1.5, tr.31) là "nóng lên toàn cầu" Tttrung (thảo luận) 11:52, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (+07)
Có lẽ "ấm lên" hay "nóng lên" đều được, chúng ta chọn một từ thống nhất. Tôi thiên về "ấm lên" (cũng chính xác với warming). "Ấm lên" mức độ nhẹ hơn, cho cảm nhận nhiệt độ nhích dần qua thời gian, có vẻ phù hợp với thực tế. Marrella (thảo luận) 17:11, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (+07)