BKTT:Quyền riêng tư

Với các tài khoản sử dụng Vnpostid.png, Bách khoa Toàn thư Việt Nam chỉ lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hệ thống các thông tin sau mà người dùng đã đăng ký tại Vnpostid.png:

  • tên đăng nhập;
  • tên thật với một số tài khoản được lập trước ngày 4 tháng 10 năm 2020 - với các tài khoản đăng nhập lần đầu sau ngày này thì không lưu lại tên thật nữa;
  • thư điện tử (email) đã đăng ký với Vnpostid.png nếu có (thông tin này không bắt buộc khi đăng ký Vnpostid.png).

Ngoài các thông tin trên, Bách khoa Toàn thư Việt Nam không lưu trữ bất kỳ một thông tin cá nhân nào khác về người dùng, bao gồm không lưu trữ mật khẩu của người dùng. Bách khoa Toàn thư Việt Nam chỉ hiển thị công cộng tên đăng nhập của người dùng. Các thông tin còn lại không được cung cấp công cộng.

Với các tài khoản được tạo ra tại Bách khoa Toàn thư Việt Nam một cách độc lập với Vnpostid.png, Bách khoa Toàn thư Việt Nam chỉ tạo và lưu trữ các thông tin sau:

  • tên đăng nhập;
  • mật khẩu ở dạng mã hóa;
  • thư điện tử (email).

Giống với trên, Bách khoa Toàn thư Việt Nam chỉ hiển thị công cộng tên đăng nhập của người dùng, không cung cấp công cộng các thông tin còn lại.

Thư điện tử được lưu trữ trong hệ thống để hỗ trợ liên lạc trong trường hợp cần thiết. Các liên lạc này là trao đổi cá nhân và thông tin không được công bố công cộng.