BKTT:Trụ cột
Các nguyên tắc hoạt động căn bản của Bách khoa Toàn thư Việt Nam được tóm tắt ở các "trụ cột" sau đây:
Antu recoll-BKTT.svg Nội dung bách khoa kiểm chứng được từ nguồn tin cậy
Là một bách khoa toàn thư, với nội dung ở cấp độ sâu hơn từ điển, được sử dụng chính thống trong giảng dạy, Bách khoa Toàn thư Việt Nam nhất thiết phải chứa các thông tin mà người đọc có thể kiểm chứng được từ các nguồn tra cứu uy tín. Bách khoa Toàn thư Việt Nam không phải là nơi để trình bày các kinh nghiệm hay các nội dung tự nghiên cứu mà chưa được công bố từ các nguồn tin cậy khác.
Antu applications-education-university-BKTT.svg Chỉ trình bày dữ kiện một cách súc tích
Bách khoa Toàn thư Việt Nam chỉ trình bày các dữ kiện, với văn phong và thuật ngữ theo quy chuẩn thống nhất, và không phải là chỗ để diễn thuyết theo các quan điểm của người viết. Nội dung phải được trình bày súc tích theo bố cục, không phải là những mớ thông tin hỗn loạn, cũng không phải là tập hợp các tài liệu hay các trích đoạn nguyên văn.
Antu quickview-BKTT.svg Thông tin đa chiều
Bách khoa Toàn thư Việt Nam luôn cố gắng cung cấp nội dung không chỉ nói về một chiều quan điểm. Các quan điểm khác nhau mà kiểm chứng được từ nhiều nguồn tin cậy đều cần được nêu ra, mỗi quan điểm được trình bày một cách chính xác và đặt trong ngữ cảnh, không có quan điểm nào được trình bày như thể là "sự thật" hoặc "quan điểm đúng nhất".
Antu yast-checkmedia.svg Tuân thủ luật pháp
Mọi hoạt động tại Bách khoa Toàn thư Việt Nam tuân thủ luật pháp của Việt Nam, bao gồm luật bản quyền. Các nội dung đưa vào, bao gồm cả các hình ảnh và tập tin, đều không được phép sao chép nguyên văn từ những nguồn có bản quyền mà chưa được cho phép.
Antu config-users-BKTT.svg Cộng đồng đồng thuận
Bách khoa Toàn thư Việt Nam là công trình hợp tác của bất cứ trí thức Việt Nam nào tình nguyện đóng góp và là một hoạt động cộng đồng, nhằm cung cấp tri thức, tài nguyên số và giá trị giáo dục miễn phí cho mọi người dân Việt Nam. Các quyết định tại Bách khoa Toàn thư Việt Nam đều cần được thông qua với sự đồng thuận của cộng đồng.
Antu yast-addon-BKTT.svg Hợp tác và kế thừa
Mọi thành viên khi có dự định xóa bỏ nội dung đã được xây dựng từ trước, cần nêu đề xuất với căn cứ thuyết phục ở các trang thảo luận. Các sửa đổi, đặc biệt là các sửa đổi lớn, hoặc việc xóa bỏ nội dung, chỉ nên được thực hiện khi đã đạt được đồng thuận của cộng đồng. Nhưng không nên ngần ngại đề xuất và thảo luận về các thay đổi, thậm chí là với các trang quy định. Các quy định cũng có thể được sửa đổi với sự hợp tác và đồng thuận của cộng đồng.
Antu love-app-BKTT.svg Trao đổi văn minh
Các thành viên Bách khoa Toàn thư Việt Nam cần trao đổi lịch sự, ngay cả trong phản biện, hoặc khi có bất đồng. Tuyệt đối tránh công kích cá nhân trong thảo luận, chỉ tập trung đề cập vào nội dung mục từ và cách thức xây dựng mục từ. Hãy tìm kiếm đồng thuận và tránh bút chiến. Hãy hành xử trên tinh thần thiện ý và tâm niệm là người khác cũng có thiện ý, đừng bao giờ phá rối nhằm chứng minh một quan điểm. Hãy cởi mở, chào đón, và bao dung.