Mục từ này cần được bình duyệt
Arkhimídis

Arkhimídis (tiếng Hy Lạp cổ Ἀρχιμήδης, tiếng Anh Archimedes, tiếng Pháp Archimède, phiên âm tiếng Việt từ tiếng Pháp Ác si mét; sinh năm 287 TCN - mất năm 212 TCN) là một nhà toán học, vật lý học, kỹ sư, nhà sáng chế và nhà thiên văn học người Hy Lạp cổ đại.