Mục từ này cần được bình duyệt
Arkhimídis
(đổi hướng từ Archimedes)

Arkhimídis (tiếng Hy Lạp cổ Ἀρχιμήδης, tiếng Anh Archimedes, tiếng Pháp Archimède, phiên âm tiếng Việt từ tiếng Pháp Ác si mét; sinh năm 287 TCN - mất năm 212 TCN) là một nhà toán học, vật lý học, kỹ sư, nhà sáng chế và nhà thiên văn học người Hy Lạp cổ đại.