Mục từ này cần được bình duyệt
ADN (Axit deoxyribonucleic)

Axit deoxyribonucleic, viết tắt là ADN, là một phân tử phức tạp chứa đựng tất cả những thông tin cần thiết để tạo nên và duy trì một cơ thể sống từ những vi khuẩn nhỏ bé đến những con cá voi xanh khổng lồ. Tất cả mọi tế bào trong một sinh vật đều chứa cùng một bộ DNA giống nhau và đặc thù cho sinh vật đó.

Ngoài ra, ADN cũng là đơn vị di truyền cơ bản nhất trong mọi cơ thể sống. Mỗi khi một sinh vật sinh sản, một phần DNA của cũng sẽ được truyền lại cho thế hệ sau. Đặc tính di truyền này giúp đảm bảo các đặc tính của một sinh vật sẽ ổn định từ thế hệ này sang thế khác, trong khi vẫn cho phép những thay đổi nhỏ trong DNA, góp phần làm đa dạng sinh giới.