Thể loại:Bản mẫu

Bản mẫu là các trang đặc biệt, mặc định theo khung, hộp, đó là các tiêu bản được gắn hoặc nhúng vào các trang, các bài viết, các chủ đề...

Bản mẫu thường được gắn vào phía cuối một bài viết, một trang hoặc là tiêu bản thông báo đầu trang như định hướng... hoặc là hộp thông tin tóm tắt bên phải của một bài viết. Mục đích của bản mẫu để điều hướng, chỉ dẫn...

Một bản mẫu thường được gắn vào trang bằng cách: {{tên bản mẫu}}

  • Hộp thông tin: Nơi chưa hộp thông tin tóm tắt...
  • Tài liệu bản mẫu: Nơi chứa tài liệu hướng dẫn sử dụng của từng loại bản mẫu
  • Bản mẫu theo chủ đề: Nơi chứa các bản mẫu chủ đề theo từng lĩnh vực
  • Bản mẫu theo mục từ: Nơi chứa bản mẫu bài viết theo từng lĩnh vực...
  • Bản mẫu điều hướng: Nơi chứa các tiêu bản điều hướng, định hướng...
  • Bản mẫu tổng hợp: Nơi chứa các bản mẫu chưa được phân loại,....
  • Bản mẫu quản lý: Nơi chứa các bản mẫu quản lý, bảo trì Bách khoa toàn thư Việt Nam
  • Bản mẫu quy định: Nơi chứa bản mẫu quy định, quy tắc,...
  • Bản mẫu hướng dẫn: Nơi chứa bản mẫu trợ giúp, hướng dẫn,

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bản mẫu”

2 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 2 trang.