Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
Thảo luận:ISBN

Ghi công[sửa]

Phiên bản đầu tiên[sửa]

Phiên bản đầu tiên của mục từ này được Thành viên taitamtinh tạo ra ngày 01/11/2020 nguồn tham khảo uy tín[1][2][3]

Các phiên bản tiếp theo[sửa]

  • Phiên bản chỉnh sửa, bổ sung ngày 12/11/2020. Lý do: Chỉnh sửa phù hợp để bình duyệt đạt yêu cầu. Taitamtinh (thảo luận) 15:33, ngày 12 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Bình duyệt[sửa]

Đánh giá 1[sửa]


Đánh giá 2[sửa]

Đang phát triển[sửa]

Đề xuất[sửa]

Chú thích[sửa]