Thảo luận:Bản đồ địa lý chung

Ghi công[sửa]

Phiên bản đầu tiên của mục từ này được xây dựng bởi tác giả Kiều Văn Hoan thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam.