Mục từ này cần được bình duyệt
Tài chính

Tài chính (E. Review of Finance)tạp chí, cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành tài chính và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tài chính; có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về pháp luật, chính sách, chế độ và nhiệm vụ trong lĩnh vực về kinh tế, tài chính, xuất bản số đầu ngày 07 tháng 11 năm 1963. Tạp chí Tài chính (TCTC) là cơ quan báo chí có truyền thống lâu đời nhất của ngành tài chính Việt Nam với 4 giai đoạn phát triển:

Thời kỳ 1963 - 1982: Thời kỳ hình thành và phát triển, với tên gọi ban đầu là Tập san Tài chính - Kế toán, trực thuộc Bộ Tài chính.

Một trang bìa tạp chí Tài chính (Ảnh NTTG)

Thời kỳ 1983 - 1995: Tháng 12 năm 1983 đổi tên thành Tạp chí Tài chính.

Thời kỳ 1996 - 2002: Tropng thời gian này TCTC diễn ra nhiều sự chuyển đổi cơ quan chủ quản: Tháng 01 năm 1996, trực thuộc Viện Khoa học Tài chính; từ tháng 01 năm 2002 đến 12 tháng 8 năm 2002, trực thuộc Học viện Tài chính.

Thời kỳ từ 2002 đến nay: Ngày 13 tháng 8 năm 2002, theo Quyết định số 94/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, TCTC được chuyểnthành đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính; theo Quyết định số 166/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002, Quy chế tổ chức và hoạt động của TCTC được ban hành.

Sản phẩm chính của Tạp chí gồm: TCTC bản in Tiếng Việt, xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, nội dung gồm các chuyên mục chính: Chủ đề; Nghiên cứu - Trao đổi; Kinh tế - tài chính quốc tế, Diễn đàn khoa học; Trang số liệu kinh tế - tài chính... TCTC bản tiếng Anh - Review of Finance, xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, nội dung chủ yếu là công bố các nghiên cứu khoa học về kinh tế - tài chính trong nước và quốc tế. TCTC điện tử http://www.tapchitaichinh.vn, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 195/GP-BTTTT ngày 08 tháng 05 năm 2017. TCTC điện tử được xuất bản trong giai đoạn ngành Tài chính đang đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan tài chính; đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến (hải quan, thuế, kho bạc, chứng khoán…) để phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền tảng phục vụ Chính phủ điện tử.

Đặc san Thông tin công tác Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính, xuất bản 02 tháng/kỳ; in 4 màu; nội dung gồm các chuyên mục: Hoạt động của Đảng bộ Bộ Tài chính; Ngành Tài chính học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Gương sáng - Việc hay ngành Tài chính; Hỏi đáp, hướng dẫn công tác Đảng...

Đặc san Đối ngoại kinh tế - tài chính Việt Nam do TCTC và Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) phối hợp xuất bản định kỳ hằng năm, phục vụ tích cực và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Bộ Tài chính. Đặc san có nội dung phong phú, hình thức trình bày trang trọng, in song ngữ Việt - Anh, được phát hành tới các đại sứ quán, các doanh nghiệp và hiệp hội, doanh nghiệp đầu tư nước. Trước yêu cầu ngày cao trong công tác tuyên truyền của Ngành Tài chính và những đòi hỏi ngày càng lớn của công chúng báo chí trong thời kỳ mới, TCTC đã và đang không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng chiến lược phát triển mới, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức các ấn phẩm, nâng cao chất lượng các bài viết nghiên cứu, trao đổi lý luận về nghiệp vụ tài chính đảm bảo tính nghiêm túc của một tạp chí chuyên ngành.

Các ấn phẩm của TCTC phát hành rộng rãi trên toàn quốc, đặc biệt là tới hệ thống tài chính từ Trung ương tới địa phương, các đơn vị ngành Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước...; các đơn vị và doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng...; các trường, trung tâm đào tạo kinh tế - tài chính… trong toàn quốc.

TCTC được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (1983), hạng Nhì (1998), hạng Nhất (2003), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2013).

Tài liệu tham khảo[sửa]

  1. Tạp chí điện tử Tài chính, 2015, Giới thiệu Tòa soạn
  2. Bộ Tài chính, 2002, Quyết định của Bộ Trưởng Bộ tài chính Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính
  3. Bộ Tài chính, 2010, Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính