Mục từ này cần được bình duyệt
Nguyễn Thế Tổ

Nguyễn Thế Tổhoàng đế sáng lập triều Nguyễn.

Danh hiệu[sửa]

  • Nguyên danh : Nguyễn Phúc Chủng (阮福種), Nguyễn Phúc Noãn (阮福暖)
  • Biểu tự : Phúc Ánh (福暎)
  • Tước hiệu : Quảng Nam quốc chúa (廣南國主), An Nam vương (安南王), An Nam hoàng đế (安南皇帝), Việt Nam hoàng đế (越南皇帝)
  • Niên hiệu : Gia Long (嘉隆)
  • Thụy hiệu : Khai-thiên Hoằng-đạo Lập-kỉ Thùy-thống Thần-văn Thánh-võ Tuấn-đức Long-công Chí-nhơn Đại-hiếu Cao hoàng-đế (開天弘道立紀垂統神文聖武峻德隆功至仁大孝高皇帝)
  • Miếu hiệu : Thế Tổ (世祖)
  • An táng : Thiên Thọ lăng (天授陵)

Sinh bình[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết[sửa]