Mục từ này cần được bình duyệt
Nguyễn Thánh Tổ

Nguyễn Thánh Tổhoàng đế thứ nhì triều Nguyễn.

Danh hiệu[sửa]

  • Nguyên danh : Nguyễn Phúc Đởm (阮福膽)
  • Biểu tự : Phúc Hiểu (福晈)
  • Tước hiệu : Việt Nam hoàng đế (越南皇帝), Đại Nam hoàng đế (大南皇帝)
  • Niên hiệu : Minh Mệnh (明命)
  • Thụy hiệu : Thể-thiên Xương-vận Chí-hiếu Thuần-đức Văn-võ Minh-đoán Sáng-thuật Đại-thành Hậu-trạch Phong-công Nhơn hoàng-đế (體天昌運至孝純德文武明斷創述大成厚澤豐功仁皇帝)
  • Miếu hiệu : Thánh Tổ (聖祖)
  • An táng : Hiếu lăng (孝陵)

Sinh bình[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết[sửa]