Mục từ này cần được bình duyệt
Nguyễn Hoằng Tôn

Nguyễn Hoằng Tônhoàng đế thứ 12 triều Nguyễn.

Danh hiệu[sửa]

  • Nguyên danh : Nguyễn Phước Tuấn (阮福晙)
  • Biểu tự : Bửu Đảo (寶嶹)
  • Ngụy danh : ?
  • Niên hiệu : Khải Định (啓定)
  • Thụy hiệu : Tự-thiên Gia-vận Thánh-minh Thần-trí Nhơn-hiếu Thành-kính Di-mô Thừa-liệt Tuyên hoàng-đế (嗣天嘉運聖明神智仁孝誠敬貽謨承烈宣皇帝宣皇帝)
  • Miếu hiệu : Hoằng Tôn (弘宗)
  • Tước hiệu : Đại Nam hoàng đế (大南皇帝, Empereur d'Annam)
  • Tôn xưng : Sa majesté, đức hoàng thượng, ngài hoàng, ngài ngự, đức ngài
  • An táng : Ứng lăng (應陵)

Sinh bình[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết[sửa]