Mục từ này cần được bình duyệt
Nguyễn Hiến Tổ

Nguyễn Hiến Tổhoàng đế thứ 4 triều Nguyễn.

Danh hiệu[sửa]

  • Nguyên danh : Nguyễn Phúc Dung (阮福曧), Nguyễn Phúc Tuyền (阮福暶)
  • Biểu tự : Miên Tông (綿宗)
  • Ngụy danh : ?
  • Tước hiệu : Trường Khánh công (長慶公), Đại Nam hoàng đế (大南皇帝)
  • Niên hiệu : Thiệu Trị (紹治)
  • Thụy hiệu : Thiệu-thiên Long-vận Chí-thiện Thuần-hiếu Khoan-minh Duệ-đoán Văn-trị Võ-công Thánh-triết Chương hoàng-đế (紹天隆運至善純孝寬明睿斷文治武功聖哲章皇帝)
  • Miếu hiệu : Hiến Tổ (憲祖)
  • An táng : Xương lăng (昌陵)

Sinh bình[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết[sửa]