Mục từ này cần được bình duyệt
Nguyễn Giản Tôn

Nguyễn Giản Tônhoàng đế thứ 7 triều Nguyễn.

Danh hiệu[sửa]

  • Nguyên danh : Nguyễn Phúc Hạo (阮福昊)
  • Biểu tự : Ưng Đăng (膺登), Ưng Hỗ (膺祜)
  • Thất danh : Dưỡng Thiện đường (養善堂)
  • Ngụy danh : ?
  • Niên hiệu : Kiến Phúc (建福)
  • Thụy hiệu : Thiệu-đức Chí-hiếu Uyên-duệ Nghị hoàng-đế (紹德止孝淵睿毅皇帝)
  • Miếu hiệu : Giản Tôn (簡宗)
  • An táng : Bồi lăng (陪陵)

Sinh bình[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết[sửa]