Mục từ này cần được bình duyệt
Nguyễn Dực Tôn

Nguyễn Dực Tônhoàng đế thứ 4 triều Nguyễn.

Danh hiệu[sửa]

  • Nguyên danh : Nguyễn Phúc Thì (阮福時)
  • Biểu tự : Hồng Nhậm (洪任)
  • Ngụy danh : mệ Chiu
  • Niên hiệu : Tự Đức (嗣德)
  • Thụy hiệu : Thế-thiên Hanh-vận Chí-thành Đạt-hiếu Thể-kiện Đôn-nhơn Khiêm-cung Minh-lược Duệ-văn Anh hoàng-đế (世天亨運至誠達孝體健敦仁謙恭明略睿文英皇帝)
  • Miếu hiệu : Dực Tôn (翼宗)
  • An táng : Khiêm lăng (謙陵)

Sinh bình[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết[sửa]