Mục từ này cần được bình duyệt
Nguyễn Cảnh Tôn

Nguyễn Cảnh Tônhoàng đế thứ 9 triều Nguyễn.

Danh hiệu[sửa]

 • Nguyên danh : Nguyễn Phước Biện (阮福昪)
 • Biểu tự : Ưng Kì (膺祺)
 • Thất danh : Chánh Mông đường (正蒙堂)
 • Bút danh : Ưng Mông (膺蒙)
 • Ngụy danh : ?
 • Niên hiệu : Đồng Khánh (同慶)
 • Thụy hiệu : Phối-thiên Minh-vận Hiếu-đức Nhơn-võ Vĩ-công Hoằng-liệt Thông-triết Mẫn-huệ Thuần hoàng-đế (配天明運孝德仁武偉功弘烈聰哲敏惠純皇帝)
 • Miếu hiệu : Cảnh Tôn (景宗)
 • Tước hiệu : Đại Nam hoàng đế (大南皇帝, Empereur d'Annam)
 • Tôn xưng : Sa majesté, đức hoàng thượng, ngài hoàng, ngài ngự, đức ngài
 • An táng : Tư lăng (思陵)

Sinh bình[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết[sửa]