Bản mẫu:Infobox medical condition
{{{name}}} or {{PAGENAME}}
Tài liệu bản mẫu[tạo]