Mục từ này cần được bình duyệt
Advances in Natural Sciences Nanoscience and Nanotechnology

Advances in Natural Sciences Nanoscience and Nanotechnology là tạp chí khoa học quốc tế xuất bản bằng tiếng Anh do Viện Hàn lâm KH&CN VN hợp tác với IOP Publishing (Nxb. của Viện Vật lý) có trụ sở chính tại Bristol, Vương quốc Anh, xuất bản từ năm 2010, 4 số mỗi năm.

Tạp chí giới thiệu những công trình nghiên cứu mới nhất của Việt Nam và thế giới về các tiến bộ trong Khoa học tự nhiên thuộc lĩnh vực Khoa học nanô và Công nghệ nanô.

Tiền thân của ANSN qua các giai đoạn được Viện Hàn lâm KH&CN VN xuất bản là Proceedings of National Center of Scientific Research of Vietnam (Proceedings of NCSR of Vietnam) 1989 – 1993, Proceedings of National Center for Science and Technology of Vietnam (Proceedings of NCST of Vietnam) 1994 – 1999, và Advances in Natural Sciences (ANS) 2000 – 2009.

Tổng Biên tập của tạp chí qua các thời kỳ là 1989 – 2016: Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, tháng 1. 2017 – 6.2017: Giáo sư Phan Ngọc Minh, từ tháng 7.2017 đến nay: Giáo sư Nguyễn Quang Liêm.

ANSN duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức xuất bản và nghiên cứu, và là thành viên của Ủy ban Đạo đức xuất bản (Committee for Publication Ethics COPE).

ANSN xuất bản các công bố ở dạng bài báo, bài tổng quan các chủ đề thời sự và các bình luận khoa học.

Các công bố trên ANSN được phân loại theo các chủ đề khoa học sau:

1.00 Các vấn đề vật lý chung

2.00 Khoa học nanô, 2.01 Vật lý nanô, 2.02 Quang tử nanô, 2.03 Hóa học nanô, 2.04 Công nghệ sinh học nanô, 2.05 Y học nanô, 2.06 Cơ học nanô, 2.07 Điện tử học nanô, 2.08 Robotic nanô, 2.09 Plasmonics, 2.10 Nông nghiệp nanô

3.00 Vật lý nanô lý thuyết, 3.01 Thông tin lượng tử và tính toán lượng tử, 3.02 Tính toán về Khoa học và Công nghệ nanô

4.00 Cấu trúc nanô, 4.01 Chấm lượng tử, 4.02 Hạt nanô, 4.03 Tinh thể nanô, 4.04 Bột nanô, 4.05 Hốc micrô, 4.06 Thanh nanô, 4.07 Dây lượng tử, 4.08 Dây nanô, 4.09 Giếng lượng tử, 4.10 Màng mỏng, 4.11 Đa lớp, 4.12 Chuyển tiếp xuyên đường hầm, 4.13 Vi cấu trúc hai chiều, 4.14 Bề mặt và mặt phân cách, 4.15 Chất lưu nanô

5.00 Vật liệu nanô, 5.01 Vật liệu nanô bán dẫn, 5.02 Vật liệu nanô từ tính, 5.03 Vật liệu nanô quang điện tử, 5.04 Vật liệu nanô quang tử, 5.05 Vật liệu quang tử có khe năng lượng, 5.06 Vật liệu nanô xúc tác, 5.07 Vật liệu nanô quang xúc tác, 5.08 Vật liệu nanô sinh-y học, 5.09 Hệ nanô dẫn thuốc, 5.10 Vật liệu nanô cao phân tử, 5.11 Vật liệu tổ hợp nanô, 5.12 Lắp ráp nanô, 5.13 Vật liệu lai nanô, 5.14 Ống nanô các bon, 5.15 Graphene, 5.16 Sợi nanô, 5.17 Vật liệu biến hóa, 5.18 Vật liệu rỗng micrô và mesô, 5.19 Vật liệu khung hữu cơ kim loại

6.00 Linh kiện nanô, 6.01 Linh kiện nanô điện tử, 6.02 Transito một điện tử, 6.03 Linh kiện nanô quang điện tử, 6.04 Linh kiện nanô quang tử, 6.05 Đầu dò một photon, 6.06 Nguồn phát một photon, 6.07 Lade micrô và lade nanô, 6.08 Cảm biến nanô, 6.09 Cảm biến sinh học, 6.10 Chip sinh học, 6.11 Robot nanô, 6.12 Hệ điện cơ micrô và hệ điện cơ nanô, 6.13 Linh kiện chất lưu micrô và nanô

Tóm tắt các bài báo đăng trong ANSN được lưu trữ tại các kho dữ liệu khoa học quốc tế sau đây: Web of Science (ESCI), Scopus, Cambridge Scientific Abstracts (Aluminum Industry Abstracts, Engineered Materials Abstracts), EBSCO Discovery Service, Chemical Abstracts, Ex Libris/Primo, INSPEC, NASA ADS, Proquest, SIPX, Google Scholar, INIST, Medical Journal Links.

Năm 2015 Thomson Reuters đã công bố hệ số tác động của tạp chí ANSN là 1.581.

Tài liệu tham khảo[sửa]

  • Van Hieu Nguyen, Bich Ha Nguyen and Ngoc Minh Phan, Author Guidelines, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing, UK, 2016, volume 7, issue 4.