Bandura Albert
Phiên bản vào lúc 16:51, ngày 9 tháng 5 năm 2021 của Tttrung (Thảo luận | đóng góp) (Tttrung đã đổi Bandura Albert thành Albert Bandura: tên thường gặp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

Trang đổi hướng

Đổi hướng đến: