Tập tin:A RES 71 313 E.pdf

A_RES_71_313_E.pdf(kích thước tập tin: 510 kB, kiểu MIME: application/pdf)

Tập tin này đặt tại kho lưu trữ dùng chung và các dự án khác có thể sử dụng chúng. Lời miêu tả tại trang mô tả tập tin tại đấy được hiển thị dưới đây.

Miêu tả

Miêu tả
English: Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017

[without reference to a Main Committee (A/71/L.75)] 71/313. Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development

A/RES/71/313. This resolution contains the targets and indicators for the 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
Ngày
Nguồn gốc https://undocs.org/A/RES/71/313
Tác giả United Nations

Giấy phép

Creative Commons CC-Zero Tập tin này được phân phối theo Creative Commons Hiến tặng vào Phạm vi Công cộng Toàn thế giới CC0.
Người nào gán tài liệu này với tác phẩm nghĩa là đã hiến tác phẩm cho phạm vi công cộng bằng cách từ bỏ mọi quyền lợi của người đó đối với tác phẩm theo quy định của luật bản quyền, có hiệu lực trên toàn thế giới và các quyền lợi pháp lý phụ mà người đó có được trong tác phẩm, đến mức độ mà luật pháp cho phép. Bạn được tự do sao chép, phân phối, và biểu diễn tác phẩm này, tất cả đều không bắt buộc ghi công.

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này
Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development (UN resolution A/RES/71/313)

Khoản mục được tả trong tập tin này

mô tả

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:27, ngày 18 tháng 8 năm 2020 (510 kB)EMsmileUploaded a work by United Nations from https://undocs.org/A/RES/71/313 with UploadWizard

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Không có trang nào sử dụng tập tin này.