Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Viêm gan B

  • Tên trang: Viêm gan B
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 4 tháng 11 năm 2021 lúc 23:51 UTC
  • Ngày truy cập: 21 tháng 7 năm 2024 lúc 22:44 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Vi%C3%AAm_gan_B&oldid=16865
  • Mã số phiên bản trang: 16865