Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Trái đất

  • Tên trang: Trái đất
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 2 tháng 1 năm 2022 lúc 16:30 UTC
  • Ngày truy cập: 18 tháng 5 năm 2024 lúc 18:55 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Tr%C3%A1i_%C4%91%E1%BA%A5t&oldid=17363
  • Mã số phiên bản trang: 17363