Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Tế nữ quan

  • Tên trang: Tế nữ quan
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 12 năm 2020 lúc 09:04 UTC
  • Ngày truy cập: 5 tháng 3 năm 2024 lúc 11:51 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=T%E1%BA%BF_n%E1%BB%AF_quan&oldid=10194
  • Mã số phiên bản trang: 10194