Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Khmer Đỏ

  • Tên trang: Khmer Đỏ
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 1 tháng 10 năm 2023 lúc 03:37 UTC
  • Ngày truy cập: 3 tháng 3 năm 2024 lúc 05:27 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Khmer_%C4%90%E1%BB%8F&oldid=23773
  • Mã số phiên bản trang: 23773